De stichting en haar doelstelling

De 1000 jaar oude Maartenskerk aan het Kerkplein in Doorn is de oudste kerk in de provincie Utrecht. Dit beeldbepalend rijksmonument is, naast het huis van de Maartenskerkgemeente, een unieke locatie voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals concerten, exposities, lezingen en andere culturele activiteiten.

De stichting (anno 2018) stelt zich ten doel om de noodzakelijke financiële middelen bijeen te brengen voor het onderhoud van het kerkgebouw. Een tweede doelstelling is het organiseren van culturele activiteiten in het kerkgebouw, waardoor de Maartenskerk een nog bredere functie krijgt in de gemeenschap op de Utrechtse Heuvelrug. De stichting staat los van de Protestantse Gemeente. Met uw hulp kunnen wij de noodzakelijk financiële middelen bijeenbrengen om de prachtige Maartenskerk als monument te behouden.

Culturele ANBI

De Stichting is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI). Dat betekent dat de Stichting geen belasting hoeft af te dragen en dat u uw bijdrage als aftrekpost voor de belasting kunt opvoeren. Voor donateurs, zowel particulier als zakelijk, van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 keer verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarrekening en activiteitenverslag 2021

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting gepubliceerd op deze website. De jaarrekening 2021 is gecontroleerd door de kascommissie. Deze kascommissie bestaat uit twee vrienden (niet-bestuursleden) die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Dit jaar waren dat John Veldhuizen en Piet Kooij. De commissie heeft na controle verklaard geen bijzonderheden te hebben geconstateerd. De onderliggende stukken zijn helder en duidelijk toegelicht en de vragen hierover zijn naar tevredenheid beantwoord. De kascommissie is akkoord gegaan met de cijfers.

In het activiteitenverslag 2021 is na te lezen welke activiteiten de Stichting heeft georganiseerd in 2021. De jaarrekeningen over 2020 en 2019 zijn eveneens te raadplegen.

Bestuur en Comité van aanbeveling

Conform de statuten van de stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaap Lagendijk

Voorzitter

Jan Sinoo

Vice-voorzitter

Peter Kalk

Penningmeester

Ellen Bol

Secretaris

Anne-Marie Masselink

Programmering

Frits Naafs

Comité van aanbeveling

Aleid van Beuningen

Comité van aanbeveling

Gert Jan Kramer

Comité van aanbeveling

Koos van Oord

Comité van aanbeveling

Kees Jansma

Comité van aanbeveling
Privacy | IBAN | KvK | RSIN

Uw persoonlijke gegevens en privacy worden volledig beschermd. Privacyverklaring

IBAN   NL75ABNA0831164468
KvK     72738367
RSIN   859218594

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de evenementen en actualiteiten? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Contact

Secretariaat  |  Julianaweg 5, 3941 DK Doorn
Adres Maartenskerk  |  Kerkplein 1 in Doorn

T. 06 50 49 10 68
of 06 53 28 35 92
info@vriendenvandemaartenskerk.nl